Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

CIVITAS Forum 2021


Začiatok: 20. 10. 2021 09:00

Koniec: 21. 10. 2021 16:00

Typ podujatia: Fórum

Organizátor: Platforma CIVITAS

Miesto konania: Aachen/online
V poradí 18. ročník konferencie názvom „CIVITAS Forum 2021“ sa uskutoční 20. – 21. októbra 2021 v nemeckom meste Aachen a organizuje ho H2020 platformy CIVITAS pre čistejšiu a lepšiu dopravu v mestách s. Podujatie bude čiastočne organizované aj vo virtuálnej podobe.

Tohoročné fórum bude zamerané na udržateľnú mobilitu a analýzu najnaliehavejších tém a výziev, ktoré sa s ňou spájajú. Organizátori sa rozhodli pre kombinovaný formát online a fyzických podujatí. Nebudú chýbať interaktívne workshopy, debaty, zaujímavé stretnutia a site visits, ktoré poskytnú ideálnu príležitosť na výmenu skúseností a nápadov medzi zástupcami samospráv, tvorcami politík, akademickým a neziskovým sektorom, odborníkmi a inovátormi, ktorí prinášajú stále nové riešenia a inovácie v oblasti inteligentnej, inkluzívnej a udržateľnej mobility.

Ďalšie aktuálne informácie, program podujatia ako aj témy hlavných prednášok a workshopov priebežne aktualizujeme a sú aj na stránkach podujatia.

Sledujte sociálne médiá: #CIVITAS2021

Kontakt v SR pre príslušnú tému v programe Horizont Európa.

Zdroj: civitas.eu, zverejnené 26.4.2021, mit

Pridať do Google Calendar