Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktuálne príležitosti a predstavenie nových výziev klastra 3


Začiatok: 12. 07. 2023 10:00

Koniec: 12. 07. 2023 11:45

Typ podujatia: Webinár

Organizátor: Národná kancelária Horizontu

Miesto konania: online
Národná kancelária Horizontu pozýva záujemcov o témy a výzvy klastra 3 – Civilná bezpečnosť pre spoločnosť na národný informačný deň, ktorý sa uskutoční dňa 12. júla 2023 od 10:00 – 11:45 hod. online. Bude zameraný na predstavenie príležitostí a aktuálne otvorené výzvy pre  klaster 3.

Cieľová skupina sú zástupcovia verejných a štátnych inštitúcií, univerzity, výskumné inštitúcie, súkromný sektor, priemysel a neziskové organizácie.

Program

Prezentácie:

Výzvy klaster 3 na rok 2023 – Marta Kollárová

Ako uspieť v projektoch programu Horizont Európa ? – Tomáš Pavlík

Na podujatie je potrebné sa registrovať, a to vyplnením formulára. Potvrdenie o registrácii bude obsahovať linku na pripojenie. Starostlivo si ho uchovajte.

Pre viac informácií kontaktujte národný kontaktný bod – Marta Kollárová

Pridať do Google Calendar