Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EURATOM

Férová akadémia 2024

9. – 10. 5. 2024 – konferencia a otvorené fórum plné diskusií a prezentácií o dôležitých témach rodovej rovnosti a inklúzie v akademickom prostredí – CVTI SR, Bratislava