Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktuálne otvorené výzvy

Obnoviť filtre
Otvorenie Uzávierka Názov Oblasť Horizontu Status
20.06.2024 00:00 16.10.2024 17:00 EIC Pathfinder Challenge 2024: Nanoelectronics for energy-efficient smart edge devices Európska rada pre inovácie (EIC) Otvorená
20.06.2024 00:00 16.10.2024 17:00 EIC Pathfinder Challenge 2024: Strengthening the sustainability and resilience of EU space infrastructure Európska rada pre inovácie (EIC) Otvorená
20.06.2024 00:00 16.10.2024 17:00 EIC Pathfinder Challenge 2024: Towards cement and concrete as a carbon sink Európska rada pre inovácie (EIC) Otvorená
18.03.2024 00:00 29.10.2024 23:59 EIT Manufacturing Transform call 2024 Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) Otvorená
27.06.2024 00:00 20.11.2024 17:00 Fighting Crime and Terrorism (HORIZON-CL3-2024-FCT-01) Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť Otvorená
27.06.2024 00:00 20.11.2024 17:00 Border Management (HORIZON-CL3-2024-BM-01) Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť Otvorená
27.06.2024 00:00 20.11.2024 17:00 Resilient Infrastructure (HORIZON-CL3-2024-INFRA-01) Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť Otvorená
27.06.2024 00:00 20.11.2024 17:00 Increased Cybersecurity (HORIZON-CL3-2024-CS-01) Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť Otvorená
27.06.2024 00:00 20.11.2024 17:00 Disaster-Resilient Society (HORIZON-CL3-2024-DRS-01) Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť Otvorená
27.06.2024 00:00 20.11.2024 17:00 Support to Security Research and Innovation (HORIZON-CL3-2024-SSRI-01) Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť Otvorená