HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Aktuálne otvorené výzvy

Vyhľadávanie:
Aplikovať filtre:
Aktívne filtre:
Otvorenie Uzávierka Názov Oblasť Horizontu Status
28.06.2022,00:00 20.09.2022,17:00 Innovative Health Initiative Call Horizon-JU-IHI-2022-02-two-stage Partnerstvá: oblasť Zdravie Otvorená
01.06.2022,00:00 21.09.2022,17:00 Implementing digital services to empower neuroscience research for health and brain inspired technology via EBRAINS Výskumné infraštruktúry Otvorená
16.05.2022,00:00 21.09.2022,17:00 Network for innovative solutions for the future of democracy Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť Otvorená
16.05.2022,00:00 21.09.2022,17:00 A culture and creativity driven European innovation ecosystem – a collaborative platform Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť Otvorená
12.05.2022,00:00 21.09.2022,17:00 A European Social Innovation Catalyst Fund to Advance EU Mission Objectives by Replicating and Scaling-up Existing, Demonstrably Successful Social Innovations Misia: Adaptácia na zmenu klímy Otvorená
16.05.2022,00:00 21.09.2022,17:00 Knowledge platform and network for social impact assessment of green transition policies Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť Otvorená
03.05.2022,00:00 21.09.2022,17:00 Výzva Partnerstva KDJ: HORIZON-KDT-JU-2022-1-IA Partnerstvá: oblasť Digitalizácia, priemysel a vesmír Otvorená
03.05.2022,00:00 21.09.2022,17:00 Výzva Partnersta KDT: HORIZON-KDT-JU-2022-2-RIA Partnerstvá: oblasť Digitalizácia, priemysel a vesmír Otvorená
22.06.2022,00:00 22.09.2022,17:00 Cooperative business models for sustainable mobilisation and valorisation of agricultural residues, by-products, and waste in rural areas Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Otvorená
22.06.2022,00:00 22.09.2022,17:00 Cost-effective production routes towards bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocks Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Otvorená
22.06.2022,00:00 22.09.2022,17:00 Co-processing of mixed bio-based waste streams Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Otvorená
22.06.2022,00:00 22.09.2022,17:00 Maximum valorisation of sustainably sourced bio-based feedstock in multi-product, zero-waste, zero-pollution biorefinery Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Otvorená
22.06.2022,00:00 22.09.2022,17:00 High performance bio-based polymers for market applications with stringent requirements Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Otvorená
22.06.2022,00:00 22.09.2022,17:00 Proteins from alternative and unconventional sources Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Otvorená
22.06.2022,00:00 22.09.2022,17:00 Biogenic carbon capture and use for circular bio-based products Partnerstvá: oblasť Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie Otvorená