Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Záznam, prezentácie a FAQs z info-dňa pre klaster 2

Národná kancelária Horizontu pre Vás zorganizovala v novembri 2021 informačný deň zameraný na predstavenie plánovaných výziev v rámci klastra 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť na rok 2022 a súvisiacich informácií.

V prípade záujmu Vám ponúkame možnosť pozrieť si záznam podujatia, všetky prezentácie a prečítať si odpovede na otázky FAQs položené počas podujatia.

Prezentácie:

Klaster 2 – Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť v programe Horizont Európa – Predstavenie plánovaných výziev pre klaster 2 pre rok 2022 (Elena Žáková, Národný kontaktný bod, Klaster 2)

Silné témy na Slovensku relevantné pre klaster 2 (Barbara Lášticová, Národná expertka, Klaster 2 / Ústav výskumu sociálnej komunikácie, SAV)

Fungovanie programových výborov a zastupovanie SR v nich (Katarína Deáková, Národná delegátka Programového výboru pre Klaster 2/ Odbor metodiky a tvorby informácií školstva, CVTI SR)

Spoločenské a humanitné vedy v programe Horizont Európa (Monika Bideau Repčíková, Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli)

Plán rodovej rovnosti v programe Horizont Európa (Soňa Ftáčniková, Národný kontaktný bod, Etika vo výskume a výskumná integrita)

Národná kancelária Horizontu (Katarína Šimková, Marketingová manažérka pre program Horizont Európa)

V prípade záujmu o viac informácií kontaktujte priamo príslušné NCP.

11.11.2021, elz