Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva k projektu DOORs – Digital Incubator for Museums

Aktuálna výzva k projektu DOORs – Digital Incubator for Museums / Digitálny inkubátor pre múzeá je realizovaná v rámci tzv. kaskádového financovania z programu Horizont 2020.

Výzva je určená hlavne pre menšie múzeá, knižnice, archívy, vedecké centrá, galérie a obdobné inštitúcie. Cieľom výzvy je v prvej fáze vybrať 40 malých a stredných inštitúcií, ktoré sa zúčastnia špecializovaného workshopu na identifikáciu ich potrieb digitalizácie a posúdi sa ich vhodnosť pre fázu 2.

V rámci fázy 2 sa budú realizovať pilotné projekty vo vopred zadefinovaných oblastiach:

– Innovating audience analysis and engagement

– New distribution and revenue models

– Strategies for integrating infrastructure

– Expertimental ICT programs

Kritéria a bližší popis týchto oblasti sa nachádzajú v Guide for Applicants.

Na fázu 1 je vyčlenených 1 500 EUR/žiadateľ, na fázu 2 max 27 000 EUR/žiadateľ. Do fázy 2 postúpi 20 inštitúcií.

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 13. február 2022 (online).

Výzva

Záznam z prvého informačného podujatia

Záznam z druhého informačného podujatia

Viac info o kaskádovom financovaní

Zdroj: ARS ELECTRONICA, 25.1.2022 / aktualizácia 28.1.2022, elz