Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Výzva Európskej vesmírnej agentúry (ESA) v oblasti pozorovania blízkozemských objektov (NEO) otvorená

Európska vesmírna agentúra (ESA) vyhlasuje výzvu “SSA HE-NEO-01 – INCREASE NETWORKING OF MS ASSETS – PHYSICAL PROPERTIES OBSERVATIONS”, ktorá je financovaná cez program Horizont Európa cez klaster 4.

Znalosti o fyzických charakteristikách blízkozemských objektov (NEO) sú obmedzené. Zámer tohto projektu je realizovať niekoľko pozorovaní fyzikálnych vlastností týchto objektov, ako sú svetelné krivky, fotometria, spektroskopia odrazu alebo polarimetrické pozorovania.

Tento projekt spadá do programu Vesmírnej bezpečnosti ESA, ktorej cieľom je prispieť k ochrane našej planéty pred nebezpečenstvami prichádzajúcimi z vesmíru. Očakáva sa, že samotná implementácia pozorovaní a odvodenie fyzikálnych vlastností, ako sú veľkosť, rotácia, taxonómia a zloženie asteroidu, budú hlavným predmetom štúdia.

Cieľom tejto výzvy je zvýšiť pozorovacie schopnosti členských štátov EÚ a európskych pozorovacích staníc, ktoré vykonávajú pozorovania blízkozemských objektov (NEO).

Táto výzva bola spustená 30. októbra 2023 a bude otvorená do 13. februára 2024. Rozsah rozpočtu je stanovený na maximálne 800.000 euro.

Viac informácií a kontakt nájdete v časti Vesmírny program Únie alebo od NCP pre klaster 4 a prostredníctvom tenderového portálu esa-star tu.

 

Zdroj: VPÚ, 31. 1. 2024, nim