Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Využite služby našich mentorov

Mentoring, program poradenstva, realizovaný v rámci projektu SK4ERA má ambíciu prispieť k zvýšeniu celkovej účasti Slovenska v rámcových programoch Európskej únie na podporu výskumu a inovácií.

Je to služba, ktorá dáva slovenským záujemcom o účasť na programe Horizont Európa možnosť spolupracovať s uznávanými a skúseným odborníkmi a získať tak ich podporu pri príprave konkurencieschopnej žiadosti.

Ak máte myšlienku alebo riešenie, ktorým sa chcete uchádzať o podporu v rámci programu Horizont Európa a radi by ste získali odporúčania mentora – experta k svojmu návrhu je potrebné, aby ste oslovili príslušný národný kontaktný bod (NCP) z Národnej kanceláriu Horizontu.

Program sa stretol u mentorovaných žiadateľov s veľmi dobrou odozvou a pozitívnym hodnotením. Vo všetkých prípadoch mentori rozhodujúcim spôsobom ovplyvnili vnímanie a prístup k tvorbe konzorcií, výberu tém a partnerov, spôsobu prezentácie tímov a tiež príprave projektových návrhov, zvyšovaniu zručností a kvalifikácie účastníkov programu Horizont Európa.
Doposiaľ bol mentoring poskytnutý 33 žiadateľom vrátane špecializovaného mentoringu ERC poskytnutého v spolupráci s Nadáciou ESET.

Zdroj: NKH, 24. 1 . 2023, nah