Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

V klastri 5 sa otvára 5 nových výziev v 4 destináciách

Dňa 4. mája 2023 sa v rámci Pracovného programu pre Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita otvoria v druhej vlne ďalšie výzvy na predkladanie projektových návrhov pre rok 2023 v rámci tém destinácií 2, 3, 4 a 6:

Kód výzvy Počet tém Typ projektov Alokovaný rozpočet
(v MEUR)
Uzávierka
HORIZON-CL5-2023-D2-02 3 RIA, IA 42 05.09.2023
HORIZON-CL5-2023-D3-02 16 RIA, IA 161 05.09.2023
HORIZON-CL5-2023-D3-03 8 RIA, IA, CSA 64.6 10.10.2023
HORIZON-CL5-2023-D4-02 5 IA, CSA 44 05.09.2023
HORIZON-CL5-2023-D6-01 13 IA, RIA, CSA 108.5 05.09.2023
Spolu 45   420,1  
 

Všetky výzvy sú jednokolové a konzorciá majú 4-5 mesiacov na vypracovanie kvalitných projektových návrhov.

V sekcii Aktuálne otvorené výzvy vám prinášame prehľad všetkých 45 tém, ktoré budú v rámci 5 výziev Klastra 5 otvorené.

Štyri výzvy majú uzávierku 5. septembra 2023 a piata až 10. októbra 2023.

Z Pracovného programu na roky 2023-24 sa v rámci 6. destinácie otvorí 4. mája 2023 prvá výzva HORIZON-CL5-2023-D6-01 Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods.

Cieľom výzvy “ Bezpečná, pružná doprava a pokročilé služby pre mobilitu pasažierov a prepravu tovaru“ je prispieť k vytvoreniu dopravného systému pre cestujúcich a tovar, ktorý je plynulý, inteligentný, inkluzívny, odolný a udržateľný. Systém má byť „user friendly“ a využívať digitálne technológie a satelitné navigácie. Dopravné systémy by sa mali stať postupne viac odolné, aby sa predchádzalo a zabránilo možným poruchám. Výskum a inovácie podporia tri bezpečnostné piliere: technológie, regulačný rámec a ľudský faktor.

Viac informácií a súvisiace dokumenty:

Klaster 5 – aktualizácia WP

Dodatočných 14 miliónov EUR pre Klaster 5 v roku 2023 podporí európske globálne vedúce postavenie v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov investovaním do digitálnych riešení na definovanie synergií v reťazcoch energie z obnoviteľných zdrojov. Tieto opatrenia podporia realizáciu strategického programu výskumu a inovácií v oblasti zeleného vodíka. Zmena sa týkala aj zahrnutia témy : „Vývoj urýchlenia materiálov pre udržateľné batérie“ (kombinácia umelej inteligencie, veľkých dát, vysoko výkonné testovanie) v spolupráci s partnerstvom Batt4EU.

Zdroj. FTO, 2.5.2023, mit