Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Synergie medzi priamo riadenými programami EÚ

Európska komisia vydala prehľad možných synergií medzi 3 priamo riadenými programami EÚ na obdobie 2023-2024:

 • Horizont Európa, hlavný program EÚ pre podporu vedy, výskumu a inovácií;
 • Digitálna Európa, hlavný program EÚ pre podporu digitálnej transformácie, financujúci najmä zavádzanie digitálnych technológií;
 • Nástroj na prepájanie Európy, hlavný program EÚ pre podporu infraštruktúrnej prepojenosti, financujúci najmä infraštruktúrne projekty;

Dokument prepája výzvy naprieč týmito programami podľa nasledujúcich tematických oblastí:

 • Spoločná európska dátová infraštruktúra a služby
 • Bezpečná kvantová a vesmírna komunikačná infraštruktúra (EuroQCI)
 • Genomika
 • CitiVerse
 • Procesory a polovodičové čipy
 • Prepojená verejná správa
 • Európska infraštruktúra pre blockchainové služby
 • Partnerstvá v oblasti špičkových technológií pre digitálne zručnosti a špecializované vzdelávanie
 • Superpočítače a kvantové technológie
 • Zavádzanie 5G
 • Európske digitálne inovačné centrá
 • Bezpečnostné operačné centrá

Dostupný je aj dokument na obdobie 2021-2022.

Zverejnené 8.8.2023, slord