Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Súťaž CASSINI Challenges je otvorená

Maté nápad alebo inovatívne riešenie, ktoré využíva európske vesmírne dáta z programov Copernicus alebo Galileo? Potom súťaž CASSINI Challenges je tu práve pre vás!

Uchádzači sa môžu zapojiť do súťaže o výhru v maximálnej výške 100.000 € s nápadom, prototypom alebo produktom, v závislosti na zrelosti riešenia v čase jeho predloženia. Celkový výherný fond je vo výške až 1.000.000 €.

Termín pre zapojenie sa do sútaže s prototypom je stanovený na 9. februára 2024.

Pre zapojenie sa do sútaže s produktom, ktorý je už pripravený na komercializáciu alebo existuje už na trhu, sa môžete zapojiť do 19. apríla 2024.

Každý tím navrhuje riešenie zamerané na jednu z nasledujúcich inovačných oblastí:

Next Generation Challenge alebo výzva pre nasledujúcu generáciu – inovatívne riešenia, ktoré sa budú zaoberať hlavnými spoločenskými výzvami v oblastiach ako zdravie, bezpečnosť občanov a pripojenie.

Sustainable Future Challenge alebo výzva pre udržateľnú budúcnosť – inovatívne riešenia, ktoré sa budú zaoberať oblasťami ako ochrana ekosystémov, udržateľné poľnohospodárstvo a správa energie a zdrojov,

Emerging Technologies Challenge alebo výzva pre nové technológie – inovatívne riešenia kombinujúce údaje o európskom vesmíre s technológiami, ako sú Umelelá inteligencia (AI), Kvantové technológie, Blockchain, Metaverse alebo Virtuálna realita (AR/MR/VR).

Viac informácií a kontakt nájdete v časti Vesmírny program Únie alebo od NCP pre klaster 4 a na webovej stránke EUSPA.

 

Zdroj: VPÚ, 29. 1. 2024, nim