Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Regional Innovation Competition 2021 v rámci EIT Raw Materials

Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) je jedinečnou iniciatívou EÚ, ktorá stimuluje inovácie na celom území Európy tým, že prepája podniky, vzdelávanie a výskum s cieľom nájsť riešenie na naliehavé globálne výzvy. V súčasnosti je aktívnych 8 znalostných a inovačných spoločenstiev (KIC) v rámci EIT, ktoré sa zameriavajú na špecifické oblasti. Jednou z týchto inovačných spoločenstiev je aj EIT Raw Materials

EIT Raw Materials zorganizovalo Regional Innovation Competition 2021, ktorého cieľom je poskytnúť podporu stat-upom z RIS regiónu (aj Slovensko momentálne patrí do RIS regiónu).

Regional Innovation Competition 2021 je inovačný program s workshopmi, coachingovými poukazmi, miestnou podporou s RIS inkubátormi a záverečnou pitching súťažou a udeľovaním cien. Súťaž je rozdelená do troch fáz.

Deadline na poslanie prihlášky je do 28.09.2021, 17:00 CET.

Viac informácií a podrobné podmienky súťaže nájdete na stránke EIT Raw Materials

Zdroj: web stránka EIT Raw Materials, 26.08.2021, erh