Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Predbežný návrh anotovanej modelovej grantovej dohody zverejnený

Zaujímajú vás finančné a právne otázky programu Horizont Európa? Chcete lepšie pochopiť pravidlá programu aj s príkladmi?

Ak áno, využite práve publikovaný predbežný návrh anotovanej modelovej grantovej dohody (AGA) na našej stránke a tiež na Funding and Tender Portal.

Do pozornosti vám dávame najmä článok 5 a 6, kde sa okrem iného dozviete, aké sú možnosti a podmienky presunu finančných prostriedkov v rámci rozpočtu, ktoré náklady sú oprávnené a ktoré nie, čo sú personálne náklady a ako ich vypočítať, čo je to projektové odmeňovanie, subkontrakt, in-kind príspevky a čo všetko spadá pod nákupy.

UPOZORNENIE: zverejnené sú len niektoré časti AGA, celá bude zverejnená neskôr!

Viac informácií k AGA vám poskytne príslušné NCP pre túto oblasť.

Zdroj: EK, zverejnené: 26.7.2021, peb