Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorili sa nové témy v oblasti energetiky

Európska komisia vyhlásila novú výzvu HORIZON-CL5-2022-D3-02 na podporu inovácií v sektore energetiky v rámci Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita.

Spolu 99 miliónov EUR je k dispozícií pre žiadateľov, ktorí sa rozhodnú zapojiť sa do jednotlivých tém zameraných napríklad na podporu OZE, pokročilú výrobu biopalív a nebiologických obnoviteľných palív, medzinárodné hodnotové reťazce obnoviteľnej energie, technológie solárnych palív, začlenenie obnoviteľnej energie do poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, výrobu energetických nosičov s pomocou obnoviteľnej energie, alebo na medzinárodnú spoluprácu s Africkým kontinentom.

Konečný termín na predkladanie projektových návrhov konzorcií je stanovený na 27. októbra 2022 do 17:00 hod.

HE Energy May 22 visual

Podrobnejšie informácie o jednotlivých témach výzvy, termínoch a rozpočte nájdete v nasledujúcej tabuľke:

  Téma Názov témy Typ projektu Rozpočet
(v M€)
Uzávierka
 
  HORIZON-CL5-2022-D3-02-05 Renewable energy carriers from variable renewable electricity surplus and carbon emissions from energy consuming sectors IA 20 27/10/2022
  HORIZON-CL5-2022-D3-02-06 Direct renewable energy integration into process energy demands of the chemical industry RIA 10 27/10/2022
  HORIZON-CL5-2022-D3-02-08 Demonstration of complete value chains for advanced biofuel and non-biological renewable fuel production IA 20 27/10/2022
  HORIZON-CL5-2022-D3-02-01 Digital solutions for defining synergies in international renewable energy value chains RIA 9 27/10/2022
  HORIZON-CL5-2022-D3-02-02 AU-EU Energy System Modelling RIA 5 27/10/2022
  HORIZON-CL5-2022-D3-02-04 Technological interfaces between solar fuel technologies and other renewables RIA 10 27/10/2022
  HORIZON-CL5-2022-D3-02-07 Renewable energy incorporation in agriculture and forestry IA 15 27/10/2022
  HORIZON-CL5-2022-D3-02-03 Innovative renewable energy carrier production for heating from renewable energies IA 10 27/10/2022
      TOTAL 99  

Užitočné odkazy:

Zdroj: CINEA, 31.5.2022, mit