HOME

Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

Sustainable, secure and competitive energy supply (HORIZON-CL5-2022-D3-02)

Výzvy

 • Dátum otvorenia
  26.05.2022, 00:00
 • Uzávierka
  27.10.2022, 17:00
 • ID výzvy
  HORIZON-CL5-2022-D3-02
 • Rozpočet
  99 000 000 €
 • Oblasť Horizontu
  Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita

Pri napĺňaní cieľov získať vedúcu pozíciu v cenovo dostupných a udržateľných energetických technológiách sa Európska únia zameria na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a na energetické úspory vrátane hľadania prelomových technológií. Kľúčové je znižovanie emisií skleníkových plynov, zachytávanie uhlíka, jeho následné uskladnenie a prípadné ďalšie využitie. Pri narastajúcom využití obnoviteľných zdrojov energie a vyššom podiele elektrickej energie v energetickom mixe bude treba riešiť flexibilitu výroby, skladovanie energie a využívanie synergií medzi rôznymi sieťami. Destinácia 3 zahŕňa aktivity zamerané na podporu udržateľných, bezpečných a konkurencieschopných dodávok energie.

Oblasti výzvy:

 • Fostering the European global leadership in affordable, secure and sustainable renewable energy technologies (dostupné, bezpečné a udržateľné technológie obnoviteľnej energie)
 • Energy systems, grids and storage (energetické systémy, siete a uskladnenie energie)
 • Carbon capture, utilisation and storage (riešenia pre zachytávanie, využitie a skladovanie uhlíka)

Témy výzvy:

Všetky témy sú jedno kolové (single stage) s uzávierkou 27.10.2022.

Vo výzve je spolu 8 tém z nich 4 typu RIA a 4 typu IA. Pri projektoch typu IA je limit strán časti B (Part B) projektového návrhu je navýšený na 70.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, 27.5.2022, aktualizácia 23.8.2022, mit