Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorila sa výzva do EIT Manufacturing

Druhá výzva v roku 2021 na zapojenie sa do programu Gazelle Accelerator v rámci EIT Manufacturing je otvorená do 29.10.2021 23:59 CEST.

Program sa zameriava na technologické spoločnosti (malé a stredné podniky, startupy a scaleupy), ktoré vyvíjajú riešenia odpovedajúce na niektoré dôležité technické výzvy, ktoré už boli identifikované kľúčovými európskymi priemyselnými hráčmi v oblasti Industry 4.0.

Cieľom akcelerátora je napomôcť vybraným spoločnostiam pri zrýchlení ich medzinárodného obchodu a inovačných kapacít.

Gazelle Accelerator nov 2021

Všetky subjekty, ktoré sa hlásia do výzvy, musia spĺňať podmienky podľa pravidiel programu Horizont Európa.

Viac informácií a podmienky výzvy nájdete na stránke EIT Manufacturing

Zdroj: EIT Manufacturing, 06.10.2021, erh