Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Otvorenie nových výziev v klastri 5: Klíma, energetika a mobilita

Dňa 12. októbra 2021 otvorila Európska komisia ďalšie výzvy v rámci Klastra 5: Klíma, energetika a mobilita. Ďalšie výzvy sa otvoria dňa 14. októbra 2021. Dokopy bude otvorených až 31 tém.

Aktivity podporované v rámci prvých dvoch výziev Destinácie 1 by mali umožniť prechod na klimaticky neutrálnu a odolnú spoločnosť a ekonomiku. Pozornosť bude sústredená na pokročilé vedy o klíme, na znižovanie emisií skleníkových plynov a na zapojenie občanov. Zlepšovanie vedomostí a získavanie nových poznatkov o klíme napomôžu k prechodu na klimatickú neutralitu a na udržateľnú ekonomiku efektívne využívajúcu zdroje. Pôjde hlavne o podporu riešení z nasledujúcich oblastí: veda o Zemi, cesty ku klimatickej neutralite, prispôsobenie sa zmene klímy vrátane klimatických služieb, spoločenské vedy pre oblasť klímy, lepšie pochopenie interakcií podnebia a ekosystémov.

Výzva tretej destinácia zahŕňa aktivity zamerané na podporu udržateľných, bezpečných a konkurencieschopných dodávok energie.

Cieľom výzvy „Bezpečná, pružná doprava a pokročilé služby pre mobilitu pasažierov a prepravu tovaru“ je prispieť k vytvoreniu dopravného systému pre cestujúcich a tovar, ktorý je plynulý, inteligentný, inkluzívny, odolný a udržateľný. Systém má byť „user friendly“ a využívať digitálne technológie a satelitné navigácie. Dopravné systémy by sa mali stať postupne viac odolné, aby sa predchádzalo a zabránilo možným poruchám. Výskum a inovácie podporia tri bezpečnostné piliere: technológie, regulačný rámec a ľudský faktor.

Call otvorenie výzvy uzávierka výzvy
Climate sciences and responses (HORIZON-CL5-2022-D1-01-two-stage) – 3 témy 12/10/2021 10/02/2022
27/09/2022
Climate sciences and responses (HORIZON-CL5-2022-D1-02) – 5 tém 12/10/2021 10/02/2022
Sustainable, secure and competitive energy supply (HORIZON-CL5-2022-D3-01) – 15 tém 14/10/2021 26/04/2022
Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods (HORIZON-CL5-2022-D6-01) – 8 tém 14/10/2021 14/10/2021

Jednotlivé témy nových výziev Klastra 5 nájdete v sekcii AKTUÁLNE OTVORENÉ VÝZVY.

Kontakt na Slovensku pre viac informácií

Zdroj: FTO, 12.10.2021, mit