Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Na káve s NCPs #6: Osobné náklady a jednotkové náklady na zamestnancov

V poradí už šiesty diel podujatia zo série „Na káve s NCPs“ bol na tému „Osobné náklady a jednotkové náklady na zamestnancovv projektoch programu Horizont Európa.

Nakoľko Európska komisia zavádza novú metódu vo vypočítavaní osobných nákladov, celú tému sme pre vás spracovali do nahrávky, čím sme vám túto metodiku predstavili a priblížili. K nahrávke sa môžete kedykoľvek vrátiť. V prípade nejasností kontaktujte príslušný národný kontaktný bod pre finančné otázky – Martu Kollárovú.

Nahrávka

Záznamy z ostatných webinárov zo série „Na káve s NCPs