Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Misia Dohoda o pôde pre Európu – návrhy predložené v 2022

V rámci výzvy HORIZON-MISS-2022-SOIL-01 Research and Innovation actions to support the implementation of the Soil health and Food Mission využili žiadatelia príležitosť a predložili spolu 78 kvalitných projektových návrhov. Reagovali tak na desať vypísaných tém a predstavili svoje návrhy na riešenie definovaných problémov.

Výsledky hodnotenia očakávame na prelome rokov (december 2022 – január 2023) s tým, že úspešné projekty by mali začať približne v júni 2023.

Návrhy podľa jednotlivých tém:

Kód témy Názov témy Rozpočet
(mil. eur)
Počet
návrhov
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-01 Building the mission’s knowledge repository and advancing the European Soil Observatory 6 2
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-02 Improving food systems sustainability and soil health with food processing residues 14 12
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-03 Soil biodiversity and its contribution to ecosystem services 16 10
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-04 Remediation strategies, methods and financial  models for decontamination and reuse of land in urban and rural areas 21 12
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-05 Monitoring, reporting and verification of soil  carbon and greenhouse gases balance 14 12
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-06 Network on carbon farming for agricultural and  forest soils 3 5
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-07 Foster soil education across society 6 9
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-08 Framework Partnership Agreement (FPA) for a Living Lab network support structure 0 2
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-09 Citizen science for soil health 6 3
HORIZON-MISS-2022-SOIL-01-10 Innovations for soil improvement from bio-waste 9 11
95 78

Misia Dohoda o pôde pre Európu: základné informácie o misii

Viac informácii REA: výsledky výzvy HORIZON-MISS-2022-SOIL-01

Poradenstvo v rámci Národnej kancelárie Horizont: Nataša Hurtová, NCP

Zdroj: REA, 17.10.2022, NaKH