Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Mimoriadne vysoký záujem v prvých výzvach v klastri Zdravie

Dňa 21. septembra 2021 sa uzatvorili prvé výzvy v klastri Zdravie v rámci programu Horizont Európa.

Európska komisia zaznamenala mimoriadne vysoký záujem o výzvy. Celkovo bolo predložených 591 projektových návrhov. Následne prebehne kontrola oprávnenosti a hodnotiaci proces žiadostí. Výsledky hodnotenia sa očakávajú v januári 2022.

Nižšie nájdete prehľad predložených projektových žiadostí podľa jednotlivých destinácií.

Destinácia 1: Zostať zdravý v rýchlo meniacej sa spoločnosti Počet
žiadostí
HORIZON-HLTH-2021-STAYHLTH-01-02 Towards a molecular and neurobiological understanding of mental health and mental illness for the benefit of citizens and patients 45
HORIZON-HLTH-2021-STAYHLTH-01-03 Healthy Citizens 2.0 -Supporting digital empowerment and health literacy of citizens 17
HORIZON-HLTH-2021-STAYHLTH-01-04 A roadmap for personalised prevention 4
HORIZON-HLTH-2021-STAYHLTH-01-05 Mobilising a network of National Contact Points (NCPs) for the Health Cluster 1

Destinácia 2: Život a práca v zdraviu prospešnom prostredí Počet
žiadostí
HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-01 Exposure to electromagnetic fields (EMF) and health 12
HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-02 Indoor air quality and health 52
HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-02-03 Health impacts of climate change costs and benefits of action and inaction 19
HORIZON-HLTH-2021-ENVHLTH-03-01 European partnership for the assessment of risks from chemicals (PARC) 1

Destinácia 3: Boj proti chorobám a znižovanie zaťaženia chorobami Počet
žiadostí
HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-01 Improved supportive, palliative, survivorship and end-of-life care of cancer patients 37
HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-02 Indoor air quality and health 13
HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-03 Innovative approaches to enhance poverty-related diseases research in sub-Saharan Africa 58
HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-04 Clinical validation of artificial intelligence (AI) solutions for treatment and care 112
HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-05 A roadmap towards the creation of the European partnership on One Health antimicrobial resistance (OH AMR) 1
HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-06 Building a European partnership for pandemic preparedness 3
HORIZON-HLTH-2021-DISEASE-04-07 Personalised medicine and infectious diseases: understanding the individual host response to viruses (e.g. SARS-CoV-2) 29

Destinácia 4: Zabezpečenie prístupu k inovatívnej, udržateľnej a vysoko kvalitnej zdravotnej starostlivosti Počet
žiadostí
HORIZON-HLTH-2021-CARE-05-01 Enhancing quality of care and patient safety 41
HORIZON-HLTH-2021-CARE-05-02 Data-driven decision-support tools for better health care delivery and policy-making with a focus on cancer 42
HORIZON-HLTH-2021-CARE-05-04 Health care innovation procurement network 4

Destinácia 5: Plné využitie potenciálu nových nástrojov, technológií a digitálnych riešení pre zdravú spoločnosť Počet
žiadostí
HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-01 Smart medical devices and their surgical implantation for use in resource-constrained settings 7
HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-02 Next generation advanced therapies to treat highly prevalent and high burden diseases with unmet medical needs 31
HORIZON-HLTH-2021-TOOL-06-03 Innovative tools for use and re-use of health data (in particular of electronic health records and/or patient registries) 46

Destinácia 6: Zachovanie inovatívneho, udržateľného a globálne konkurencieschopného zdravotníckeho priemyslu Počet
žiadostí
HORIZON-HLTH-2021-IND-07-01 Green pharmaceuticals 12
HORIZON-HLTH-2021-IND-07-02 Development, procurement and responsible management of new antimicrobials 2
HORIZON-HLTH-2021-IND-07-03 Promoting a trusted mHealth label in Europe: uptake of technical specifications for quality and reliability of health and wellness apps 2

Zdroj: FTO Portal, 6.10.2021, mob