Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Inovačný fond zverejnil plán ďalších výziev

Prípravy na ďalšie výzvy na predkladanie projektových návrhov v rámci Inovačného fondu prebiehajú v plnom prúde. Európska komisia plánuje vyhlásiť 26. októbra 2021 druhú výzvu na realizáciu veľkých projektov (large-scale projects), tá pre malé projekty (small-scale projects) sa očakáva výzva v marci 2022.

Innovation Fund

V závislosti od vývoja ceny uhlíka sa rozpočet druhej výzvy na veľké projekty bude pohybovať medzi 1,3 a 1,5 miliardami EUR, čo je podstatné navýšenie v porovnaní s rozpočtom jednej miliardy EUR na prvú výzvu.  Na základe spätnej väzby od žiadateľov sa EK po uzavretí prvej výzvy rozhodla proces predkladania projektových návrhov značne zjednodušiť. Proces predkladania, hodnotenia a výberu projektov bude prebiehať v jednej fáze. Metodika hodnotenia projektov zostane do značnej miery podobná ako pri prvej výzve, ale dokumenty k výzve budú prehľadnejšie, čím sa zjednoduší celý proces pre žiadateľov. Okrem nových projektových návrhov budú vítané aj opätovne predložené návrhy projektov, ktoré sa prihlásili do prvej výzvy avšak neboli úspešné.

Druhá výzva pre malé projekty bude vyhlásená v marci 2022 s rozpočtom 100 miliónov EUR a zostane otvorená päť mesiacov. Text výzvy a proces predkladania projektových návrhov zostane do značnej miery zachovaný ako pri prvej výzve.

Predbežný časový harmonogram výziev:

  2. výzva pre veľké projekty
Otvorenie výzvy: 26. október 2021
Uzávierka výzvy: 1.marec 2022
Ukončenie hodnotiaceho procesu: júl 2022

  2. výzva pre malé projekty
Otvorenie výzvy: marec 2022
Uzávierka výzvy: august 2022
Ukončenie hodnotiaceho procesu: štvrťrok 2023

Národné kontaktné body pre Inovačný fond, na ktoré sa môžete obrátiť, nájdete na stránke Európskej komisie.

Viac informácií k téme.

Zdroj: EK, CINEA, Zverejnené 29.7.2021, mit