Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Európska komisia oznámila výsledky výzvy MSCA doctoral networks

msca 144 programov

Európska komisia oznámila výsledky MSCA doctoral networks a teda zafinancuje celkovo 144 doktorandských programov sumou 405 miliónov eur v rámci výzvy HORIZON-MSCA-2021-DN-01 s perspektívou podporiť odbornú prípravu a rozvoj viac ako 1 500 doktorandov v rámci akademickej pôdy a medzisektorovej spolupráce.

Doktorandské programy sú realizované prostredníctvom medzinárodných konzorcií, ktoré zahŕňajú takmer 1160 organizácií so sídlom v 38 krajinách. Vrátane 232 organizácií súkromného sektora, z ktorých 120 tvoria malé a stredné podniky.

Projekty pokrývajú rôzne výskumné oblasti cez inžinierstvo a IKT (33%), biologické vedy (24%), až po spoločenské vedy (10%) alebo fyziku (8%). Konkrétne ide napríklad o projekty v rámci novátorskej diagnostiky a liečby rakoviny, Alzheimerovej choroby a glaukómu, obnoviteľnej energie alebo odolnosti voči zmene klímy. Špeciálnu kategóriu tvoria tzv. industrial doctorates, realizované v spolupráci s priemyslom. Tieto budú školiť doktorandov napr. v oblastiach vývoja rýchlonabíjacích staníc pre elektrickú mobilitu, umelej inteligencie pre mikroelektroniku alebo technológie 6G.

Slovenské výskumné organizácie a univerzity sú partnermi v štyroch úspešných konzorciách, v ktorých prispejú k výchove novej generácie kvalitných vedcov a výskumníkov.

Prehľad výsledkov hodnotenia, skóre a štatistiky sú k dispozícii na portále Funding & Tenders. Kompletný zoznam financovaných projektov bude k dispozícii po finalizácii grantových zmlúv na stránke CORDIS.

Ďalšia výzva pre Doktorandské siete MSCA (MSCA Doctoral Networks) otvára už od 12. mája 2022. Pre viac informácií kontaktujte MSCA NCP.

Doktorandské siete MSCA/MSCA Doctoral Networks implementujú doktorandské programy prostredníctvom partnerstiev organizácií z rôznych sektorov v Európe aj mimo nej. Pripravujú vysokokvalifikovaných doktorandov, podnecujú ich kreativitu, zlepšujú inovačné kapacity a zvyšujú ich zamestnateľnosť. Od roku 2014 už MSCA zafinancovalo 1080 doktorandských programov.

zdroj: REA a circaBC, 2.5.2022, zur