Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

EK zverejnila aktualizovaný pracovný program na roky 2023-2024

Európska komisia zverejnila aktualizované znenie pracovných programov pre program Horizont Európa na roky 2023-2024 vrátanie General Introduction.

Významná časť druhého piliera programu Horizont Európa sa bude implementovať prostredníctvom inštitucionalizovaných partnerstiev (o partnersvách), najmä v oblastiach mobility, energetiky, digitálnej a biohospodárstva, ktoré budú mať aj samostatné pracovné programy.

Činnosti Európskeho inovačného a technologického inštitútu (EIT) sú stanovené v samostatných programových dokumentoch.

Horizont Európa sa implementuje aj prostredníctvom ďalšieho špecifického programu (Európsky obranný fond) a dopĺňa ho Výskumný a vzdelávací program pre Euratom. Každý z nich bude mať aj samostatný pracovný program.

Zmeny sa udiali aj pre klaster 3. Nový program obsahuje doplnené témy a ďalšie úpravy – otvorenie výziev od 29. 6. 2023.

Ďalšie informácie k tematickým častiam pracovného programu získate od príslušných národných kontaktných bodov.

Aktualizácie sú dostupné na FTO portáli v referenčných dokumentoch.

Pracovné programy na stiahnutie.

Zdroj EK, 31.3.2023, kas