Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Draft modelovej grantovej zmluvy je zverejnený

Na centrálnom portáli pre komunitárne programy Funding & Tender Opportunities bola v týchto dňoch zverejnená predbežná podoba dlho očakávanej modelovej grantovej zmluvy pre projekty programov Horizont Európa a EURATOM.

Nové programovacie obdobie prináša jeden spoločný model grantovej zmluvy pre všetky komunitárne programy EÚ s cieľom sprehľadniť a zjednodušiť čerpanie prostriedkov z priamo aj nepriamo riadených európskych programov. Hlavné zmeny, ktoré na žiadateľov v programe Horizont Európa čakajú sme uviedli v tejto aktualite.

Predbežná verzia modelovej grantovej zmluvy

Zdroj: FTO portál, zverejnené: 25.2.2021, autor:lda