Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Často kladené otázky

Do časti „Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru“ programu Horizont Európa pribudli nové tematicky zamerané často kladené otázky, tzv. FAQs.

Ide o oblasti – Twining, Teaming, ERA Chair a Excellent Hubs. Dokumenty (pracovné verzie) aj s odpoveďami si môžete stiahnuť priamo z nášho webu.

FAQs k Twiningu

FAQs k Teaming

FAQS k Excellence Hubs

ERA Chair

V prípade záujmu o tieto témy kontaktujte príslušný národný kontaktný bod.

Zdroj: EK, 1. 10. 2021, kvp via kas