Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Brokerage Event pre klaster Zdravie – predĺžený

Európska iniciatíva Bridge2HE spolu s Európskou komisiou a Enterprise Europe Network zorganizovala 29. októbra 2021 brokerage podujatie týkajúce sa výziev na predkladanie projektových návrhov v roku 2022 pre klaster 1 – Zdravie.

Partnerská burza je predĺžená a prostredníctvom platformy je možné naďalej si dohodnúť bilaterálne stretnutia, a to priebežne až do 31. januára 2022.

Brokerage Zdravie 2021

Tento formát podujatia je príležitosťou pre vyhľadávanie partnerov do projektových konzorcií. Cieľovou skupinou sú vedci a inovátori z výskumných inštitúcií, univerzít, tretieho sektora a podnikov, ktorí majú záujem o účasť na výzvach v rámci oblastí ako napríklad podpora zdravého životného štýlu a prevencie chorôb, vplyv životného prostredia na zdravie, zlepšovanie diagnostiky a liečby ochorení, vývoj nových liečiv, personalizácia zdravotnej starostlivosti, nové technológie, nástroje a digitálne riešenia v systémoch zdravotnej starostlivosti a pod.

Bilaterálne stretnutia sa uskutočnia online a predchádza im vytvorenie profilu organizácie na platforme.

Uzávierka na predkladanie projektových návrhov v klastri Zdravie v roku 2022 je 1.2.2022 pre dvojkolové výzvy21.4.2022 pre jednokolové výzvy.

Bližšie informácie a registrácia

Kontakt v SR pre viac informácií

Pracovný program pre klaster Zdravie

Zdroj: EK, 30.11.2021, mob