Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Aktuálne možnosti kaskádových grantov – jún 2021

Horizon 2020

V priloženom súbore vám prinášame prehľad aktuálne otvorených výziev na kaskádové financovanie z bežiacich projektov programu Horizont 2020, ktoré majú termíny uzávierok v najbližších týždňoch a môžu sa ich zúčastniť aj slovenské subjekty. Niektoré z nich sa uzatvárajú už v priebehu júna 2021.

Vo všeobecnosti sú kaskádové granty orientované na malé a stredné podniky a start-upy. Niektorých projektov sa však môžu zúčastniť aj iné organizácie (ako napr. výskumné inštitúcie, neziskové organizácie), či inovátori – jednotlivci. Podmienky oprávnenosti žiadateľov, témy a oprávnené aktivity si definuje každý projekt sám. Všetky podstatné informácie o podmienkach účasti sú zverejnené na webových stránkach jednotlivých projektov a nájdete ich väčšinou zhrnuté v dokumente s názvom Guidlines for Applicants.

Viac informácií o tom, čo sú kaskádové granty nájdete v sekcii Pravidlá účasti a financovania na našom webe.

V prípade otázok kontaktujte NCP pre EIC alebo NCP pre príslušný tematický klaster.

Aktualizované: 31.5.2021, zdroj: webové stránky projektov, autor: lda