Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

WORLD LEADING DATA AND COMPUTING TECHNOLOGIES 2022 (HORIZON-CL4-2022-DATA-01)Dátum otvorenia: 23. 11. 2021 00:00

Uzávierka: 05. 04. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL4-2022-DATA-01

Rozpočet: 205 miliónov

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
V pracovnom programe pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa nájdete túto výzvu v rámci tretej Destinácie: Svetovo vedúce dáta a výpočtové technológie.

Očakávaný dopad Klastra 4: Celosvetovo atraktívna, bezpečná a dynamická data-agilná ekonomika, rozvinutím a umožnením využívania výpočtových a dátových technológií a infraštruktúr novej generácie (vrátane vesmírnej infraštruktúry a údajov) a umožnením jednotného európskeho trhu pre údaje so zodpovedajúcimi dátovými priestormi a dôveryhodným ekosystémom umelej inteligencie.

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2022-DATA-01:

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, erh