Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Valorisation of aquatic biomass waste and residuesDátum otvorenia: 26. 04. 2023 00:00

Uzávierka: 26. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-JU-CBE-2023

Rozpočet: 10 mil

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-JU-CBE-2023-IAFlag-04 Valorisation of aquatic biomass waste and residues

Zhodnocovanie odpadu a zostatkov akvatickej biomasy:

  • Cieľom týchto návrhov je zvýšiť využitie zostatkov a odpadov z akvatickej biomasy a vytvoriť nové produkty s vysokou pridanou hodnotou, čím sa prispeje k udržateľnejšímu využitiu prírodných zdrojov.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh