Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Twinning Green DealDátum otvorenia: 25. 04. 2023 00:00

Uzávierka: 28. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: Twinning (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-02)
Výzva s rovnakým zameraním, očakávanými výstupmi a cieľmi ako Twinning Bottom Up, avšak projekty musia byť zamerané aspoň na 1 z nasledujúcich oblastí:

– výskumu klímy

– zelené technológie

– obnoviteľné zdroje energie

– výskumu biodiversity

– udržateľné využitie prírodných zdrojov (pôda, voda, vzduch).

Text výzvy

Hodnotenie výzvy je 1-fázové a prijímanie žiadostí končí 28.9.2023 o 17:00 hod.

Otvorená: 25. 4. 2023

Deadline: 28. 9. 2023

Kontakt na Slovensku – Kvetoslava Papanová