Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Twin Green and Digital Transition 2023 (HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01)Dátum otvorenia: 08. 12. 2022 00:00

Uzávierka: 20. 04. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
Dňa 08.12.2022 sa otvorila nová výzva z v rámci časti priemysel Pracovného programu Klastra 4 na roky 2023-2024. Táto výzva je tematicky zaradená pod Destináciou 1: Klimaticky neutrálna, cirkulárna a digitalizovaná výroba.

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01:

Tematický okruh: Manufacturing Industry
HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-02 High-precision OR complex product manufacturing – potentially including the use of photonics (Made in Europe and Photonics Partnerships) (IA)
HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-04 Factory-level and value chain approaches for remanufacturing (Made in Europe Partnership)(IA)
HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-07 Achieving resiliency in value networks through modelling and Manufacturing as a Service (Made in Europe Partnership)(RIA)
HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-08 Foresight and technology transfer for Manufacturing as a Service (Made in Europe Partnership) (CSA)
Tematický okruh: Energy Intensive Process Industries
HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-31 Energy efficiency breakthroughs in the process industries (Processes4Planet partnership) (RIA)
HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-33 Electrification of high temperature heating systems (Processes4Planet Partnership) (IA)
HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-36 Modelling industry transition to climate neutrality, sustainability and circularity (Processes4Planet partnership) (RIA)
HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-37 Hubs for circularity for near zero emissions regions applying industrial symbiosis and cooperative approach to heavy industrialized clusters and surrounding ecosystems (Processes4Planet partnership) (IA)
HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-40 Sustainable and efficient industrial water consumption: through energy and solute recovery (Processes4Planet partnership) (RIA)
HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-42 Circular economy in process industries: Upcycling large volumes of secondary resources (Processes4Planet partnership) (RIA)
Tematický okruh: Clean Steel
HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-43 Low carbon-dioxide emission technologies for melting iron-bearing feed materials OR smart carbon usage and improved energy & resource efficiency via process integration (Clean Steel Partnership) (IA)
HORIZON-CL4-2023-TWIN-TRANSITION-01-45 Circular economy solutions for the valorisation of low-quality scrap streams, materials recirculation with high recycling rate, and residue valorisation for long term goal towards zero waste (Clean Steel Partnership) (RIA)

Termín uzávierky výzvy: 20.04.2023 17:00 Bruselského času

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na Funding and Tenders Portal.

Pre viac informácií kontaktujte príslušný národný kontaktný bod na Slovensku.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, erh