Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Twin green and digital transition 2021 (HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01)Dátum otvorenia: 22. 06. 2021 00:00

Uzávierka: 23. 09. 2021 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01

Rozpočet: 403,00 miliónov eur

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
V pracovnom programe pre Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa nájdete túto výzvu v rámci prvej Destinácie: Klimaticky neutrálna, cirkulárna a digitalizovaná výroba.

Očakávaný dopad Klastra 4: Celosvetové vedúce postavenie v čistých a klimaticky neutrálnych priemyselných hodnotových reťazcoch, cirkulárnej ekonomike a klimaticky neutrálnych digitálnych systémoch a infraštruktúrach (siete, dátové centrá) prostredníctvom inovatívnej výroby a výrobných procesov a ich digitalizácie, nových obchodných modelov, sustainable-by-design pokročilých materiálov a technológií umožňujúcich prechod na dekarbonizáciu vo všetkých hlavných emitujúcich priemyselných odvetviach, vrátane zelených digitálnych technológií.

Zoznam zverejnených tém v rámci výzvy HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01:

Oblasť: Green, flexible and advanced manufacturing

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-01: AI enhanced robotics systems for smart manufacturing (AI, Data and Robotics – Made in Europe Partnerships) (IA)

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-02: Zero-defect manufacturing towards zero-waste (Made in Europe Partnership) (IA)

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-03: Laser-based technologies for green manufacturing (Photonics – Made in Europe Partnerships) (RIA)

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-05: Manufacturing technologies for bio-based materials (Made in Europe Partnership) (RIA)

Oblasť: Advanced digital technologies for manufacturing

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-07: Artificial Intelligence for sustainable, agile manufacturing (AI, Data and Robotics – Made in Europe Partnerships) (IA)

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-08: Data-driven Distributed Industrial Environments (Made in Europe Partnership) (IA)

Oblasť: A new way to build, accelerating disruptive change in construction

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-10: Digital permits and compliance checks for buildings and infrastructure (IA)

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-11: Automated tools for the valorisation of construction waste (RIA)

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-12: Breakthrough technologies supporting technological sovereignty in construction (RIA)

Oblasť: Hubs for circularity, a stepping stone towards climate neutrality and circularity in industry

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-14: Deploying industrial-urban symbiosis solutions for the utilization of energy, water, industrial waste and by-products at regional scale (Processes4Planet Partnership) (RIA)

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-16: Hubs for Circularity European Community of Practice (ECoP) platform (Processes4Planet Partnership) (CSA)

Oblasť: Enabling circularity of resources in the process industries, including waste and CO2/CO

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-17: Plastic waste as a circular carbon feedstock for industry (Processes4Planet Partnership) (IA)

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-18: Carbon Direct Avoidance in steel: Electricity and hydrogen-based metallurgy (Clean Steel Partnership) (IA)

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-19: Improvement of the yield of the iron and steel making (Clean Steel Partnership) (IA)

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-20: Reducing environmental footprint, improving circularity in extractive and processing value chains (IA)

Oblasť: Integration of Renewables and Electrification in process industry

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-21: Design and optimisation of energy flexible industrial processes (Processes4Planet Partnership) (IA)

HORIZON-CL4-2021-TWIN-TRANSITION-01-22: Adjustment of Steel process production to prepare for the transition towards climate neutrality (Clean Steel Partnership) (IA)

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding and Tenders Portal, 22.06.2021, erh