Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Tools and technologies for a healthy society (Single stage – 2024)Dátum otvorenia: 09. 04. 2024 00:00

Uzávierka: 11. 04. 2024 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-HLTH-2024-TOOL

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Téma výzvy:

HORIZON-HLTH-2024-TOOL-11-02

Bio-printing of living cells for regenerative medicine

Typ výzvy: RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 6 – 8 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 25 mil. EUR

Pracovný program pre klaster Zdravie 2023 – 2024

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, mob