Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

The European Social Innovation Competition 2023Dátum otvorenia: 30. 03. 2023 00:00

Uzávierka: 30. 05. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-EIC-2023-EUSIC-PRIZES-04

Rozpočet: 150 tis.

Kontaktná osoba: Peter Szuttor
The European Social Innovation Competition 2023 sa zameria na „Boj proti energetickej chudobe“ – Repower EU.

The European Social Innovation Competition 2023 podporí navrhované riešenia pochádzajúce od sociálnych inovátorov na boj proti energetickej chudobe v najširšom zmysle. Navrhované riešenia sa preto môžu zamerať napríklad na aspekty súvisiace s monitorovaním, zvyšovaním povedomia, špecifickými cieľovými skupinami, cenovými modelmi, výrobou, spotrebou a úsporami energie, renováciami, energetickými komunitami a spoločnými investíciami.

Sociálne inovácie by mohli vyústiť do novej alebo vylepšenej služby alebo obchodného modelu, resp. technologického rozvoja. Súťaž bude hľadať technologické, ale aj netechnologické sociálne inovácie. Súťaž sa zameria najmä na prelomové, trh vytvárajúce a deeptech inovácie, ktoré prispejú k boju proti energetickej chudobe a budú mať pozitívny vplyv na životy občanov.

Cena: Traja víťazi budú ocenení rovnakou sumou 50 000 EUR.

Bližšie informácie k výzve nájdete na na portáli Funding & Tender Opportunities.

Národný kontaktný bod: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk