Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

The European Capital of Innovation Awards (Rising) – 2024Dátum otvorenia: 05. 03. 2024 00:00

Uzávierka: 18. 06. 2024 17:00 -

ID výzvy: HORIZON-EIC-2024-ICAPITAL-PRIZE-02-2

Rozpočet: 0,6 mil. EUR €

Kontaktná osoba: Peter Szuttor
Dňa 5. marca 2024 Európska komisia oficiálne otvorila už desiaty ročník cien Európske hlavné mesto inovácií (iCapital) slávnostným ceremoniálom v Linköpingu (Švédsko), európskom rastúcom inovačnom meste roka 2023. Európska rada pre inovácie (EIC) vyhlasuje EIC Prize pre mestá ako katalyzátory inovačného ekosystému. Cena sa udeľuje najinovatívnejším európskym mestám za ich aktivity podporujúce mestské inovácie v dvoch kategóriách:

a) Európske hlavné mesto inovácií pre mestá s počtom obyvateľov viac ako 250 tis.

b) Európske rastúce mesto inovácií pre mestá s počtom obyvateľov od 50 tis. do 249 999

V kategórii Európske hlavné mesto inovácií sa udeľuje prvá cena vo výške 1 mil. EUR a dve ďalšie ceny vo výške 100 tis. EUR. V kategórii Európske rastúce mesto inovácií sa udeľuje prvá cena vo výške 0,5 mil. EUR a dve ďalšie ceny po 50 tis. EUR.

Bližšie informácie k iniciatíve nájdete na web stránke venovanej cenám The European Capital of Innovation Awards.

Prihlášku do súťaže môžete podať prostredníctvom Funding & Tenders Portal.

 

EK organizuje k výzve online webinár 9. 4. 2024 od 10:00 – 11:30 (link pre viac informácií a registráciu).

Národný kontaktný bod: Peter Szuttor, tel.: +421 918 547 348; email: peter.szuttor@cvtisr.sk