Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Teaming for Excellence (HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01)Dátum otvorenia: 10. 01. 2023 00:00

Uzávierka: 12. 04. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-WIDERA-2023-ACCESS-01
Výzva Teaming for Excellence je zameraná na vytváranie nových a rozvoj existujúcich centier excelentnosti. Rozdiely vo výkonnosti výskumu a inovácií sú spôsobené okrem iného nedostatočným kritickým množstvom vedy a nedostatkom centier excelentnosti s dostatočnou kompetenciou na to, aby strategicky zapojili krajiny a regióny do cesty inovačného rastu. Teaming reaguje na túto výzvu zriaďovaním nových centier excelentnosti alebo modernizáciou existujúcich s pomocou popredných partnerských inštitúcií EÚ alebo AC. Pomôže to krajinám zvýšiť intenzitu výskumu a inovácií a dosiahnuť konkurencieschopné postavenie v európskom systéme výskumu a inovácií a globálne, najmä tým, že sa stanú hybnou silou zmien.

Oprávnenými žiadateľmi sú konzorciá, v ktorých bude slovenský koordinátor (univerzity, výskumné inštitúcie, národné/regionálne autority alebo výskumné agentúry) spolu s minimálne 1 univerzitou/výskumnou organizáciou z inej krajiny, ktorá má špičkovú medzinárodnú reputáciu vo vybranej vednej oblasti. Výška grantu môže byť od 8 do 15 mil. EUR a v rovnakej výške je potrebné spolufinancovanie zo strany Slovenska.

Výzva je 2-kolová a typ projektu je CSA. Do 12. apríla 2023 je možné predkladať skrátené žiadosti do 1. kola. Uzávierka pre druhé kolo bude: 7. marca. 2024 o 17:00 hod.

Text výzvy

Kontakt v SR pre viac informácií: NCP – Kvetoslava Papanová

Zdroj: Funding & tender opportunities;