Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Tackling diseases (Two stage – 2024)Dátum otvorenia: 30. 03. 2023 00:00

Uzávierka: 19. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-HLTH-2024-DISEASE

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Témy výzvy:

HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-03-08-two-stage – Comparative effectiveness research for healthcare interventions in areas of
high public health need
– RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 6 – 7 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 45 mil. EUR

HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-03-11-two-stage – Pandemic preparedness and response: Adaptive platform trials for pandemic preparedness – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 8 – 10 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 30 mil. EUR

HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-03-13-two-stage – Validation of fluid-derived biomarkers for the prediction and prevention of brain disorders – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 6 – 8 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 25 mil. EUR

HORIZON-HLTH-2024-DISEASE-03-14-two-stage – Tackling high-burden for patients, under-researched medical conditions – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 6 – 7 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 25 mil. EUR

Výzva je dvojkolová, uzávierka na predkladanie krátkych projektových návrhov v rámci 1. kola je 19.09.2023, uzávierka na predkladanie úplných projektových návrhov v rámci 2. kola je 11.04.2024.

Pracovný program pre klaster Zdravie 2023 – 2024

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, mob