Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Sustainable, secure and competitive energy supply (HORIZON-CL5-2023-D3-01)Dátum otvorenia: 13. 12. 2022 00:00

Uzávierka: 30. 03. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2023-D3-01

Rozpočet: 420 600 000

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Pri napĺňaní cieľov získať vedúcu pozíciu v cenovo dostupných a udržateľných energetických technológiách sa Európska únia zameria na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a na energetické úspory vrátane hľadania prelomových technológií. Kľúčové je znižovanie emisií skleníkových plynov, zachytávanie uhlíka, jeho následné uskladnenie a prípadné ďalšie využitie. Pri narastajúcom využití obnoviteľných zdrojov energie a vyššom podiele elektrickej energie v energetickom mixe bude treba riešiť flexibilitu výroby, skladovanie energie a využívanie synergií medzi rôznymi sieťami. Destinácia 3 zahŕňa aktivity zamerané na podporu udržateľných, bezpečných a konkurencieschopných dodávok energie.

Témy výzvy:

Area: Global leadership in renewable energy

Area: Energy systems, grids & storage

Area: Carbon Capture, Utilization and Storage (CCUS)

Všetky témy sú jedno kolové (single stage) s uzávierkou 30.03.2023.

Vo výzve HORIZON-CL5-2023-D3-01 je spolu 18 tém z nich 15 typu IA a 2 témy typu RIA a po 1 téme typu CSA a Cofund.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, 13.12.2022, mit