Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Sustainable, secure and competitive energy supply (HORIZON-CL5-2022-D3-03)



Dátum otvorenia: 06. 09. 2022 00:00

Uzávierka: 10. 01. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2022-D3-03

Rozpočet: 88 500 000

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská




Pri napĺňaní cieľov získať vedúcu pozíciu v cenovo dostupných a udržateľných energetických technológiách sa Európska únia zameria na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a na energetické úspory vrátane hľadania prelomových technológií. Kľúčové je znižovanie emisií skleníkových plynov, zachytávanie uhlíka, jeho následné uskladnenie a prípadné ďalšie využitie. Pri narastajúcom využití obnoviteľných zdrojov energie a vyššom podiele elektrickej energie v energetickom mixe bude treba riešiť flexibilitu výroby, skladovanie energie a využívanie synergií medzi rôznymi sieťami. Destinácia 3 zahŕňa aktivity zamerané na podporu udržateľných, bezpečných a konkurencieschopných dodávok energie.

Oblasti výzvy:

  • Fostering the European global leadership in affordable, secure and sustainable renewable energy technologies (dostupné, bezpečné a udržateľné technológie obnoviteľnej energie)
  • Energy systems, grids and storage (energetické systémy, siete a uskladnenie energie)
  • Carbon capture, utilisation and storage (riešenia pre zachytávanie, využitie a skladovanie uhlíka)

Témy výzvy:

Všetky témy sú jedno kolové (single stage) s uzávierkou 10. januára 2023.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T portal 16.8.2022, mit