Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Sustainable, secure and competitive energy supply (HORIZON-CL5-2022-D3-02)Dátum otvorenia: 26. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 27. 10. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2022-D3-02

Rozpočet: 99 000 000

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Pri napĺňaní cieľov získať vedúcu pozíciu v cenovo dostupných a udržateľných energetických technológiách sa Európska únia zameria na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a na energetické úspory vrátane hľadania prelomových technológií. Kľúčové je znižovanie emisií skleníkových plynov, zachytávanie uhlíka, jeho následné uskladnenie a prípadné ďalšie využitie. Pri narastajúcom využití obnoviteľných zdrojov energie a vyššom podiele elektrickej energie v energetickom mixe bude treba riešiť flexibilitu výroby, skladovanie energie a využívanie synergií medzi rôznymi sieťami. Destinácia 3 zahŕňa aktivity zamerané na podporu udržateľných, bezpečných a konkurencieschopných dodávok energie.

Oblasti výzvy:

  • Fostering the European global leadership in affordable, secure and sustainable renewable energy technologies (dostupné, bezpečné a udržateľné technológie obnoviteľnej energie)
  • Energy systems, grids and storage (energetické systémy, siete a uskladnenie energie)
  • Carbon capture, utilisation and storage (riešenia pre zachytávanie, využitie a skladovanie uhlíka)

Témy výzvy:

Všetky témy sú jedno kolové (single stage) s uzávierkou 27.10.2022.

Vo výzve je spolu 8 tém z nich 4 typu RIA a 4 typu IA. Pri projektoch typu IA je limit strán časti B (Part B) projektového návrhu je navýšený na 70.

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, 27.5.2022, aktualizácia 23.8.2022, mit