Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Sustainable, secure and competitive energy supply (HORIZON-CL5-2022-D3-01)Dátum otvorenia: 14. 10. 2021 00:00

Uzávierka: 26. 04. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2022-D3-01

Rozpočet: 381 000 000

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Pri napĺňaní cieľov získať vedúcu pozíciu v cenovo dostupných a udržateľných energetických technológiách sa Európska únia zameria na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a na energetické úspory vrátane hľadania prelomových technológií. Kľúčové je znižovanie emisií skleníkových plynov, zachytávanie uhlíka, jeho následné uskladnenie a prípadné ďalšie využitie. Pri narastajúcom využití obnoviteľných zdrojov energie a vyššom podiele elektrickej energie v energetickom mixe bude treba riešiť flexibilitu výroby, skladovanie energie a využívanie synergií medzi rôznymi sieťami. Destinácia 3 zahŕňa aktivity zamerané na podporu udržateľných, bezpečných a konkurencieschopných dodávok energie.

Oblasti výzvy:

  • Fostering the European global leadership in affordable, secure and sustainable renewable energy technologies (dostupné, bezpečné a udržateľné technológie obnoviteľnej energie)
  • Energy systems, grids and storage (energetické systémy, siete a uskladnenie energie)
  • Carbon capture, utilisation and storage (riešenia pre zachytávanie, využitie a skladovanie uhlíka)

Témy výzvy:

HORIZON-CL5-2022-D3-01-01: Demonstration of cost-effective advanced biofuel technologies utilizing existing industrial plants (IA)

HORIZON-CL5-2022-D3-01-02: Demonstration of innovative materials, supply cycles, recycling technologies to increase the overall circularity of wind energy technology and to reduce the primary use of critical raw materials (IA)

HORIZON-CL5-2022-D3-01-03: Advanced manufacturing of Integrated PV (IA)

HORIZON-CL5-2022-D3-01-04: Demonstrate the use of high temperature geothermal reservoirs to provide energy storage for the energy system (IA)

HORIZON-CL5-2022-D3-01-05: Demonstration of innovative plug-and play solutions for system management and renewables storage in off-grid applications (IA)

HORIZON-CL5-2022-D3-01-06: Novel Agro-Photovoltaic systems (IA)

HORIZON-CL5-2022-D3-01-07: Demonstration of innovative rotor, blades and control systems for tidal energy devices (IA)

HORIZON-CL5-2022-D3-01-08: Supporting the action of consumers in the energy market and guide them to act as prosumers, communities and other active forms of active participation in the energy activities (IA)

HORIZON-CL5-2022-D3-01-09: Real Time Demonstrator of Multi-Vendor Multi-Terminal VSC-HVDC with Grid Forming Capability (in support of the offshore strategy) (IA)

HORIZON-CL5-2022-D3-01-10: Interoperable solutions for flexibility services using distributed energy storage (IA)

HORIZON-CL5-2022-D3-01-11: Demonstration of innovative forms of storage and their successful operation and integration into innovative energy systems and grid architectures (IA)

HORIZON-CL5-2022-D3-01-12: Replicable solutions for a cross sector compliant energy ecosystem (IA)

HORIZON-CL5-2022-D3-01-13: Energy system modelling, optimisation and planning tools (RIA)

HORIZON-CL5-2022-D3-01-14: Thermal energy storage solutions (IA)

HORIZON-CL5-2022-D3-01-15: Decarbonising industry with CCUS (IA)

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, aktualizácia 6.12.2021, mit