Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Sustainable, secure and competitive energy supply (HORIZON-CL5-2021-D3-03)Dátum otvorenia: 02. 09. 2021 00:00

Uzávierka: 23. 02. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-CL5-2021-D3-03

Rozpočet: 280 000 000 €

Kontaktná osoba: Miroslava Tužinská
Pri napĺňaní cieľov získať vedúcu pozíciu v cenovo dostupných a udržateľných energetických technológiách sa Európska únia zameria na využívanie energie z obnoviteľných zdrojov a na energetické úspory vrátane hľadania prelomových technológií. Kľúčové je znižovanie emisií skleníkových plynov, zachytávanie uhlíka, jeho následné uskladnenie a prípadné ďalšie využitie. Pri narastajúcom využití obnoviteľných zdrojov energie a vyššom podiele elektrickej energie v energetickom mixe bude treba riešiť flexibilitu výroby, skladovanie energie a využívanie synergií medzi rôznymi sieťami. Destinácia 3 zahŕňa aktivity zamerané na podporu udržateľných, bezpečných a konkurencieschopných dodávok energie.

Oblasti výzvy:

  • Fostering the European global leadership in affordable, secure and sustainable renewable energy technologies (dostupné, bezpečné a udržateľné technológie obnoviteľnej energie)
  • Energy systems, grids and storage (energetické systémy, siete a uskladnenie energie)
  • Carbon capture, utilisation and storage (riešenia pre zachytávanie, využitie a skladovanie uhlíka)

Témy výzvy:

HORIZON-CL5-2021-D3-03-01: AU-EU Water Energy Food Nexus

HORIZON-CL5-2021-D3-03-02: Next generation of renewable energy technologies

HORIZON-CL5-2021-D3-03-03: Hybrid catalytic conversion of renewable energy to carbon-neutral fuels

HORIZON-CL5-2021-D3-03-04: Physics and aerodynamics of atmospheric flow of wind for power production

HORIZON-CL5-2021-D3-03-05: Wind energy in the natural and social environment

HORIZON-CL5-2021-D3-03-06: Novel approaches to concentrated solar power (CSP)

HORIZON-CL5-2021-D3-03-07: Stable high-performance Perovskite Photovoltaics

HORIZON-CL5-2021-D3-03-08: Cost-effective micro-CHP and hybrid heating systems

HORIZON-CL5-2021-D3-03-09: Carbon-negative sustainable biofuel production

HORIZON-CL5-2021-D3-03-10: Innovative foundations, floating substructures and connection systems for floating PV and ocean energy devices

HORIZON-CL5-2021-D3-03-11: Development of hydropower equipment for hidden hydropower

HORIZON-CL5-2021-D3-03-12: Innovation on floating wind energy deployment optimized for deep waters and different sea basins (Mediterranean Sea, Black Sea, Baltic Sea, North-east Atlantic Ocean)

HORIZON-CL5-2021-D3-03-13: Demonstration pilot lines for alternative and innovative PV technologies (Novel c-Si tandem, thin film tandem, bifacial, CPV, etc.)

HORIZON-CL5-2021-D3-03-14: Demonstration of large-scale CHP technologies for a shift to the use of biogenic residues and wastes

HORIZON-CL5-2021-D3-03-15: Solutions for more sustainable geothermal energy

HORIZON-CL5-2021-D3-03-16: Innovative biomethane production as an energy carrier and a fuel

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt v SR pre viac informácií: Miroslava Tužinská

Zdroj: F&T OP, akzualizácia 6.12.2021, mit