Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Sustainable fibres biorefineries feedstockDátum otvorenia: 22. 06. 2022 00:00

Uzávierka: 23. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-JU-CBE-2022

Rozpočet: 9 000 000

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-JU-CBE-2022-R-05 Sustainable fibres biorefineries feedstock

Úspešný návrh prispeje k Európskej zelenej dohode, Stratégii EÚ pre biohospodárstvo a jej akčnému plánu, Akčnému plánu pre obehové hospodárstvo, Stratégii pre udržateľný textil, Akčnému plánu pre nulové znečistenie, ako aj k iniciatíve Nový európsky Bauhaus a Priemyselnej stratégii EÚ, ako aj k pripravovanej iniciatíve Udržateľný výrobok. Rast európskeho vláknového biohospodárstva je tiež silným nástrojom na oživenie marginálnych oblastí, ktoré trpia dezertifikáciou alebo majú sociálno-ekonomické problémy.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

CBE JU ročný pracovný program 2022

Tender & Opportunities Portal, 22.06.2022, nakh