Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Supporting the capacity of regions in environmental sustainability assessment for the bio-based sectorsDátum otvorenia: 26. 04. 2023 00:00

Uzávierka: 26. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-JU-CBE-2023

Rozpočet: 3 mil

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-JU-CBE-2023-S-02 Supporting the capacity of regions in environmental sustainability assessment for the bio-based sectors

Podpora kapacít regiónov v hodnotení environmentálnej udržateľnosti odvetví využívajúcich biologické materiály:

  • Očakáva sa, že táto iniciatíva poskytne podporu a vzdelanie pre regióny a ich obyvateľov v oblasti environmentálnej udržateľnosti daných odvetví, aby sa zlepšila udržateľnosť a ochrana životného prostredia.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh