Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Student and school activities for the promotion of education on ‘blue’ sustainability and the protection of marine and freshwater ecosystemsDátum otvorenia: 12. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 27. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01

Rozpočet: 3 000 000

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
HORIZON-MISS-2022-OCEAN-01-08 Student and school activities for the promotion of education on ‘blue’ sustainability and the protection of marine and freshwater ecosystems – Coordination and Support Action

Z predchádzajúcich štúdií a pilotných projektov vyplýva, že mobilizácia a angažovanosť mládeže a škôl a činnosti v oblasti oceánskej a vodnej gramotnosti musia byť prepojené s jasne definovanými cieľmi a musia sa zamerať na konkrétne opatrenia a projekty. Misia „Obnovme náš oceán a vody do roku 2030“ ponúka možnosť rozvíjať a realizovať projekty samotných študentov s podporou a prispením ich škôl, učiteľov a širšej komunity, založených na zavedených princípoch a postupoch oceánskej gramotnosti a všeobecnom rámci vzdelávania pre udržateľnosť. Očakáva sa, že tieto projekty prispejú okrem predpokladu akreditácie v rámci siete európskych modrých škôl k plneniu cieľov misie.

Viac informácií:

Kompletný rozsah a aktuálne podmienky témy nájdete na FTO portal

Pracovný program MISSIONS 2021-2022, v.3

Implementation Plan, European Mission Restore our Ocean and Waters by 2030

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, 11.05.2022, nakh