Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Strategic autonomy in developing, deploying  and  using global space-based infrastructures, services, applications and data 2024 (HORIZON-CL4-2024-SPACE)Dátum otvorenia: 19. 03. 2024 00:00

Uzávierka: 21. 03. 2024 00:00 -

Kontaktná osoba: Erika Hlavatá
Otvorila sa nová výzva v rámci časti priemysel Klastra 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír programu Horizont Európa, ktorú nájdete v aktualizovanom dvojročnom pracovnom programe na roky 2023-2024 (aktualizácia 31. 3. 2023).

Zoznam tém zverejnených v rámci výzvy HORIZON-CL4-2024-SPACE:

Uzávierka výzvy je plánovaná na 21.03.2024 do 17:00 bruselského času.

Bližšie informácie k plánovaným výzvam nájdete na Funding and Tender Opportunities Portal.

Pre viac informácií kontaktujte príslušný národný kontaktný bod na Slovensku.

Zdroj: Funding and Tender Opportunities Portal, erh