Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

StairwAI: Tretia otvorená výzva pre low-tech malé a stredné podnikyDátum otvorenia: 23. 02. 2023 00:00

Uzávierka: 24. 04. 2023 00:00 -

Kontaktná osoba: Tomáš Pavlik
Kaskádová výzva StairwAI hľadá low-tech malé a stredné podniky z akéhokoľvek priemyselného odvetvia s cieľom vylepšenia produktov a služieb využitím umelej inteligencie. Firmy tak môžu získať financovanie do výšky 10 tisíc eur vo forme lump-sum.

Projekty môžu sa môžu týkať nasledujúcich oblastí:

 • Logistika a dodávateľské reťazce
 • Ľudské zdroje
 • Správa údajov generovaných internetom vecí
 • Vzdelávanie
 • Verejné služby
 • Výrobný priemysel
 • Kyber ochrana
 • Otázky životného prostredia
 • Zdravie
 • Energia
 • Umením riadené riešenie a umelecká produkcia
 • Iné

Výzva StairwAI má uzávierku 25. apríla 2023 o 13:00 hod.

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií.

Zdroj: stairwai-3rd-open-call.fundingbox.com, top