Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Selective, sustainable production routes towards bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocksDátum otvorenia: 26. 04. 2023 00:00

Uzávierka: 20. 09. 2023 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-JU-CBE-2023-IA

Rozpočet: 15 mil

Kontaktná osoba: Nataša Hurtová
Téma HORIZON-JU-CBE-2023-IA-06 Selective, sustainable production routes towards bio-based alternatives to fossil-based chemical building blocks

Selektívne, udržateľné výrobné postupy smerujúce k alternatívam k fosílnym chemickým stavebným blokom:

  • Cieľom tejto témy je podpora vývoja selektívnych a udržateľných výrobných postupov, ktoré by mohli nahradiť fosílne chemické stavebné bloky. Finančné prostriedky sú určené na podporu výskumu a vývoja nových materiálov, ktoré by mohli byť použité ako náhrada za fosílne materiály.

Viac informácií:

Kompletný popis a aktuálne podmienky výzvy sú zverejnené na FTO portáli

CBE JU Pracovný program na rok 2023

FTO, 26.4.2023, nakh