Rámcový program
HORIZONT EURÓPA

ERA PORTÁL SLOVENSKO

Research and Innovation actions supporting the implementation of the Mission on CancerDátum otvorenia: 24. 05. 2022 00:00

Uzávierka: 07. 09. 2022 00:00 -

ID výzvy: HORIZON-MISS-2022-CANCER-01

Rozpočet: 126 mil.

Kontaktná osoba: Monika Brečková
Témy výzvy:

HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-01: Improving and upscaling primary prevention of cancer through implementation research – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 3 – 8 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 50 mil. EUR

HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-02: Strengthening research capacities of Comprehensive Cancer Infrastructures – CSA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 10 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 10 mil. EUR

HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-03: Pragmatic clinical trials to optimise treatments for patients with refractory cancers – RIA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 4 – 6 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 60 mil. EUR

HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-04: Towards the creation of a European Cancer Patient Digital Centre – CSA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 3 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 3 mil. EUR

HORIZON-MISS-2022-CANCER-01-05: Establishing of national cancer mission hubs and creation of network to support the Mission on Cancer – CSA

Predpokladaná výška rozpočtu/projekt: 3 mil. EUR, celkový rozpočet na tému: 3 mil. EUR

Pracovný program 2021 – 2022 pre oblasť misií

HORIZON EUROPE Programme Guide

Kontakt na Národný kontaktný bod v SR pre viac informácií

Zdroj: Funding & Tender Opportunities Portal, 24.05.2022, mob